[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านวังวน

 
::: คำขวัญโรงเรียน >>> เรียนดี มีคุณธรรม สุขล้ำแบบพอเพียง ปรัชญาโรงเรียน >>>“ส่งเสริมความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์คุณธรรม”:::
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554
ผลการประเมินของ สมศ.รอบ 3
คำสัญญาปฏิบัติราชการ


   นายบุญกล้า ปลื้มอารมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

<< สิงหาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ ] สพฐ. ก.ค.ศ
[ ] สพท.สระแก้ว 1
[ ] สพท.สระแก้ว 2
[ ] จังหวัดสระแก้ว
[ ] วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
[ ] มหาวิทยาลัยบูรพา
[ ] สกศ. สมศก.พ. กบข.
[ ] ศูนย์ทะเบียนรายบุคคล
[ ] ศูนย์ข้อมูลประชาชน
[ ] สภอ.คลองหาด
[ ] มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

[ ] ครูบ้านนอกดอทคอม

[ ] สอนการสร้างโฮมเพจ
[ ] สำหรับคนทำเว็บ
[ ] แก้ปัญหา Internet
[ ] แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
[ ] วัดความเร็วเน็ต
[ ] พัฒนาโปรแกรม
[ ] สร้างสรรค์งานกราฟิก

 

 
ฝรั่งใจดี
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังวน มอบคอมพิวเตอร์
รณรงค์กำจัดยุงลาย
นักเรียนร่วมกับชุมชนรณรงค์กำจัดยุงลาย
มั่ยหยากเมื๋อนครัย
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังวน จัดเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556
ควันหลงวันเด็ก
โรงเรียนบ้านวังวนจัดงานวันเด็กประจำปี ๕๖
เฮ้! ดูซิ...ทำกันได้
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ กีฬาสีภายในของโรงเรียน
รอง ผอ.สพป.สฎ 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.เคียนซา
รอง ผอ.สพป.สฎ 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี มาเยี่ยมเรา
ชมรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มาเยือนเรา
ชมรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (80 โรงเรียน) มาเยือนเรา
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม มาเยือนเรา
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม จากนครราชสีมา มาศึกษาดูงาน
เพื่อนครูจากอ่างทอง บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน
3 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษาจากอ่างทอง บุรีรัมย์ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านวังวน
ตัวแทนจังหวัด รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนบ้านวังวน รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในมาศึกษาดูงาน
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ดูงาน
คณาจารย์ นำนิสิตป.โท ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ดูงานโรงเรียน
โรงเรียนทับหลวง มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนทับหลวง มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนจาก สพป.สระแก้ว เขต 2 มาดูงาน
โรงเรียนจาก สพป.สระแก้ว เขต 2 มาดูงาน
อวดดี
4 มีนาคม 2554 โรงเรียนบ้านวังวน ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
   >> รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
จุดเน้นที่ 1
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 6 (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 2
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนมีทัศนคติ (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 3
จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 4
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 5
พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 6
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนของ สพป.สระแก้ว เขต 1 (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 7
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อความเข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 8
บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 9
จัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)

             >> รายการงานตามนโยบายทั้งหมด

 

 l สถิติการใช้งาน l


8 กันยายน 2552
โรงเรียนบ้านวังวน
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
School E-Mail  :: ssrk1071@obecmail.obec.go.th
Design By :: เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
จัดการสมุดเยี่ยม
• Team ! Help Online Support